Následné vzdělávání na úvěry 2024

Nové
Následné vzdělávání na úvěry 2024
Kurz
Následné vzdělávání
Online
Úvěry

Kurz je zaměřen na prohlubování odborných znalostí a dovedností z oblasti distribuce spotřebitelských úvěrů a hypoték.

"Finanční arbitr a jeho působnost" (1 hodina) Finanční arbitr je státem zřízený mimosoudní orgán příslušný k rozhodování některých sporů na finančním trhu. Do jeho působnosti patří aktuálně 7 oblastí sporů. V kurzu se dozvíte o jeho působnosti, činnosti Kanceláře finančního arbitra a také konkrétní statistiky a příklady záležitostí spotřebitelů, které řešil. Důležitá je i komunikace s finančním arbitrem. S problematikou spotřebitelských úvěrů vás seznámí Mgr. Lukáš Vacek, MPA, zástupce finančního arbitra, který má s touto činností již více než desetileté zkušenosti a podílel se také na přípravě zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Ten bude předmětem další hodiny kurzu zaměřené na téma "Finanční arbitr – oblast úvěrů"  (1 hodina), během které vás Mgr. Lukáš Vacek, MPA  provede působností finančního arbitra v oblasti úvěrů a šesti nejčastějšími typy sporů ze spotřebitelských úvěrů. 

Další 2 hodiny budou zaměřené na téma "Hypoteční trh" (2 hodny). Specialista na hypoteční financování, David Eim, vám vysvětlí dlouhodobou historii trhu vám vysvětlí hlavní důvody, jak 2T repo sazba ČNB ovlivňuje ceny úvěrů. Dozvíte se zajímavosti o cenotvorbě u poskytovatelů úvěrů a jak se posuzuje bonita klienta a co tvoří akceptovatelné a neakceptovatelné příjmy žadatele o úvěr. Součástí výkladu jsou také registry dlužníků (BRKI, NRKI, SOLUS a Insolvenční rejstřík). Čeká vás také exkurze do oblasti finanční matematiky, vysvětlení pojmů anuitní a degresivní splácení a jaké jsou druhy úrokových standardů. Cennou pro vás může být také samostatná ukázka modelování hypotečního úvěru v čase.

Kurzem vás provede moderátor: Ing. Miroslav Škvára, MBA.

Lekce

 • Finanční arbitr a jeho působnost
 • Působnost finančního arbitra v oblasti spotřebitelských úvěrů​​
 • Posouzení úvěruschopnosti​
 • Předčasné splacení spotřebitelského úvěru na bydlení​
 • Náležitosti smlouvy a smluvní ujednání​
 • Spory o výši odměny věřitele​
 • Další druhy sporů​
 • Stavební spoření a úvěry ze stavebního spoření
 • Hypoteční trh - úvod
 • Historie trhu 
 • Bonita a registry dlužníků
 • Jaké spory nerozhoduje finanční arbitr v oblasti úvěrů?
 • Splácení hypotéky, regulace
 • Regulace ČNB, poměrové ukazatele
 • Porovnání hypotéka a nájemní bydlení
 • Poskytovatel, zprostředkovatel, klient
 • Závěr
 • Modelování hypotečního úvěru v čase

Závěrečný test

 • Závěrečný test je elektronický a obsahuje 8 otázek s jednou správnou odpovědí.
 • Pro úspěšné složení kurzu je třeba správně zodpovědět alespoň 6 otázek (75 %).
 • Časový limit závěrečného testu je 10 minut.
 • Závěrečný test lze opakovat ihned a neomezeně.
 • Po úspěšném složení závěrečného testu obdrží účastník elektronický certifikát o úspěšném absolvování kurzu

Následné vzdělávání dle zákona

Podle § 8 odst. 2 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru:

Ten, kdo je oprávněn poskytovat spotřebitelský úvěr, může poskytovat spotřebitelský úvěr pouze tak, že jeho pracovník, vázaný zástupce a jeho pracovník, zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru a jeho pracovník splňují podmínky odborné způsobilosti podle § 60 a důvěryhodnosti podle § 72 nebo § 73, a zajistí, že tyto osoby si odborné znalosti a dovednosti udržují.  

Skupiny odbornosti

Označení skupiny odbornosti podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru:

 • Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení
 • Poskytování nebo zprostředkování vázaného spotřebitelského úvěru
 • Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru na bydlení

Kurz je pro vás vhodný pokud máte absolvovanou jednu z těchto zkoušek:

 • ZSU-ABC – Souhrnná zkouška pro všechny skupiny úvěrů (180 min)
 • ZSU-JNB – Úvěr jiný než na bydlení (120 min)
 • ZSU-VAZ – Vázaný spotřebitelský úvěr (90 min)
 • ZSU-BYD – Úvěr na bydlení (120 min)

Lektoři

Má za sebou více než 15 let působení v bankovnictví a následně 10 let na straně zprostředkování hypotečních úvěrů. Jeho doménou jsou čísla, analýzy a procesy. Od dubna 2021 je členem Finanční akademie Zlaté koruny. Přednáší na Vysoké škole finanční a správní v programech Real Estate Specialist a Master of Real Estate.Je členem odborné poroty projektu Realiťák roku. Často publikuje v médiích. Aktuálně působí na pozici místopředsedy představenstva společnosti GEPARD FINANCE a.s.

Ing. Miroslav Škvára, MBA se od roku 1993 do roku 2019 věnoval finančnímu poradenství. Pracoval ve stavební spořitelně, penzijním fondu, životní pojišťovně. V roce 1995 úspěšně vykonal makléřskou zkoušku na cenné papíry a kapitálové trhy pořádanou Ministerstvem financí. Přednášel externě na Czech Management Institute Praha a na MÚVS ČVUT. Od roku 2010 se specializuje na vzdělávání v oblasti financí. V letech 2014 a 2015 spolupracoval na projektu SEKO „Vzdělávání uchazečů o zaměstnání v oblasti socioekonomických kompetencí“ pořádaném Fondem dalšího vzdělávání.

Pravidelně publikuje a připravuje webináře na téma finanční gramotnosti. Od roku 2013 se věnuje lektorské činnosti v souvislosti s certifikacemi finančních poradců na penzijní produkty, spotřebitelské úvěry a investiční produkty. V roce 2016 byl Zlatou korunou jmenován Akademikem roku. Je autorem učebnice Finanční gramotnosti. Dlouhodobě vyučuje předmět Finanční gramotnost na Gymnáziu Voděradská v Praze 10. Je autorem kurzu Základní znalosti v oblasti drahých kovů. Působí jako vedoucí obchodního oddělení ve společnosti VECTOR Certifikace s.r.o.

Mgr. Lukáš Vacek, MPA je zástupcem finančního arbitra.

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (MPA). V letech 2004-2013 působil na Ministerstvu financí, z toho více než 7 let na pozici vedoucího oddělení Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele na finančním trhu. Byl zodpovědný především za přípravu legislativy v oblasti spotřebitelských úvěrů, právní úpravu finančního arbitra, ale také za oblast pojištění bankovních vkladů či distribuce finančních služeb.

Jménem České republiky vyjednával v rámci pracovních skupin Rady EU předpisy práva Evropské unie, mezi něž patří např. směrnice o úvěru na bydlení, revize směrnice o zprostředkování pojištění a další. Byl členem Platformy pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů při MPO. Aktivně se věnoval také oblasti finančního vzdělávání a řešení problémů spojených s předlužením. Je autorem komentáře k zákonu o spotřebitelském úvěru, pravidelně publikuje v odborném tisku (Jurisprudence, Právo a rodina, Obchodněprávní revue) a věnuje se též přednáškové činnosti.

390 Kč
včetně DPH

Následné vzdělávání

4 hodiny na úvěry

Hodnocení kurzu

4,8 (8)
Přečtěte si hodnocení

Hodnocení kurzu (8)

„Děkuji, velice poutavý a zajímavý rozhovor. jsem rád, že jsem kurz absolvoval.“

Co by vás ještě mohlo zajímat?

Nové
Kontrola u distributora pojištění

Kontrola u distributora pojištění

Kurz Následné vzdělávání Online Pojištění
Vliv životního stylu na pojištění

Vliv životního stylu na pojištění

Kurz Následné vzdělávání Online Pojištění
Pojistný podvod – odhalování a prevence

Pojistný podvod – odhalování a prevence

Kurz Následné vzdělávání Online Pojištění