Pojištění při financování bydlení

Kurz
Následné vzdělávání
Online
Pojištění

Českem se prohnalo tornádo a zanechalo velké majetkové škody. Ceny stavebních materiálů zdražily o desítky až stovky procent. Pandemie ve světě bere životy. Všechny tyto události mají vliv na pojistnou ochranu žadatele o hypoteční úvěr. Dle ČSÚ 68 % Čechů bydlí ve vlastním bytě nebo domě (ČSÚ, 2018). ČNB eviduje více než 1 100 000 aktivních hypotečních úvěrů (ČNB, ARAD, 30.6.2021). Ke všem poskytnutým úvěrům zákonitě musí být sjednáno pojištění. V tomto programu představíme pojištění, které je spojeno s hypotečním úvěrem. Konkrétně životní pojištění, pojištění majetku a pojištění proti neschopnosti splácet.

Společně projdeme výhody a nevýhody jednotlivých typů pojištění, řekneme si, na co si dát pozor při uzavírání smlouvy. V programu se dozvíte hlavní rozdíly mezi rizikovým životním pojištěním a investičním životním pojištěním. Ukážeme si příklad likvidace pojistné události v majetkovém pojištění vinkulované smlouvy. K distribuci pojištění a hypotečních úvěrů je nutné splnit dvě odborné zkoušky: úvěry a pojištění.

Lekce

 • Výklad hypotečního financování
 • Pojistná ochrana žadatele
 • Majetková pojištění
 • Pojištění proti neschopnosti splácet

Závěrečný test

 • Závěrečný test je elektronický a obsahuje 12 otázek s jednou správnou odpovědí.
 • Pro úspěšné složení kurzu je třeba správně zodpovědět alespoň 9 otázek (75 %).
 • Časový limit závěrečného testu je 15 minut.
 • Závěrečný test lze opakovat ihned a neomezeně.
 • Po úspěšném složení závěrečného testu je uchazeči vystaveno osvědčení o úspěšném absolvování programu následného vzdělávání.
 • Čas strávený závěrečným testem se započítává do celkové časové dotace programu.

Průběh

Tento program následného vzdělávání probíhá online v uživatelském účtu na webovém portálu společnosti VECTOR Certifikace. V uživatelském účtu se každému uchazeči počítá čas strávený studiem, který je nutný pro úspěšné dokončení tohoto programu následného vzdělávání.

Po absolvování minimálního času studia, který je stanoven, je uchazeči zpřístupněn závěrečný test. Tento závěrečný test je složený z otázek uvedených v kurzu. Po úspěšném absolvování závěrečného testu na konci kurzu je uchazeči vystaveno osvědčení o úspěšném absolvování programu následného vzdělávání dle článku XVI. zkouškového řádu.

Osoby způsobilé k vedení programu: Ing. Libor Vojta Ostatek, Ing. Marek Seidl, MBA, Ing. Miroslav Škvára, MBA
Forma: distanční (elektronická)
Rozsah: 1 hodina 30 minut
Publikováno: 11.11.2021
Tento kurz je součást následného vzdělávání podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, v platném znění.

Skupiny odbornosti

Označení skupiny odbornosti podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění:

 • distribuce neživotního pojištění, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 4 nebo 5 zákona

Kurz je pro vás vhodný pokud máte absolvovanou jednu z těchto zkoušek:

 • IX. – POJ-ABC – Souhrnná zkouška na pojištění (180 min)
 • III. – POJ-NOP – Neživotní občanské pojištění (120 min)
 • IV. – POJ-NPP – Neživotní pojištění podnikatelů (135 min)
 • V. – POJ-VPR – Pojištění velkých pojistných rizik (150 min)
 • VII. – POJ-ZNO – Životní pojištění a neživotní občanské pojištění (180 min)
 • VIII. – POJ-ZNP – Životní pojištění a neživotní pojištění podnikatelů (180 min)

Lektoři

Libor je ředitel makléřské společnosti Golem Finance. Absolvoval fakultu strojního inženýrství (1986 až 1991) ČVUT Praha a postgraduální studium bankovnictví (1993 až 1994) VŠE Praha.

Získal rozsáhlé zkušenosti v hypotečním financování jak v ČR, tak v zahraničí. Kariéru v bankovnictví začal v roce 1991 v Investiční bance. Od roku 1995 se v bankovnictví specializoval na obor hypotečního financování. Na vedoucí pozici oddělení obchodu Českomoravské hypoteční banky, kam spadal krom jiného rozvoj poboček, vývoj produktu, metodiky a marketing. Spolupodílel se na zavedení hypotečního bankovnictví v ČR. Absolvoval pracovní pobyty a stáže v Kanadě, Německu a Švýcarsku.

V roce 2005, po návratu ze zahraničí, odešel z bankovního sektoru, založil společnost NEWVALUES a následně také makléřskou společnost GOLEM FINANCE, kde působí dodnes.

Marek vystudoval podnikový management a marketing na manažerské fakultě ESMA Barcelona a ekonomii na Bankovním Institutu. Profesionální kariéru odstartoval v roce 2000 v Raiffeisenbance.

Ve finančním poradenství se pohybuje od roku 2007. Nejdříve jako manažer kvality poradenství v AWD a poté jako člen produktového týmu podporuje finanční poradce v Broker Trustu. Píše odborné články pro různá periodika a jeho odborné znalosti využívají i redaktoři v televizním zpravodajství.

Ing. Miroslav Škvára, MBA se od roku 1993 do roku 2019 věnoval finančnímu poradenství. Pracoval ve stavební spořitelně, penzijním fondu, životní pojišťovně. V roce 1995 úspěšně vykonal makléřskou zkoušku na cenné papíry a kapitálové trhy pořádanou Ministerstvem financí. Přednášel externě na Czech Management Institute Praha a na MÚVS ČVUT. Od roku 2010 se specializuje na vzdělávání v oblasti financí. V letech 2014 a 2015 spolupracoval na projektu SEKO „Vzdělávání uchazečů o zaměstnání v oblasti socioekonomických kompetencí“ pořádaném Fondem dalšího vzdělávání.

Pravidelně publikuje a připravuje webináře na téma finanční gramotnosti. Od roku 2013 se věnuje lektorské činnosti v souvislosti s certifikacemi finančních poradců na penzijní produkty, spotřebitelské úvěry a investiční produkty. V roce 2016 byl Zlatou korunou jmenován Akademikem roku. Je autorem učebnice Finanční gramotnosti. Dlouhodobě vyučuje předmět Finanční gramotnost na Gymnáziu Voděradská v Praze 10. Je autorem kurzu Základní znalosti v oblasti drahých kovů. Působí jako vedoucí obchodního oddělení ve společnosti VECTOR Certifikace s.r.o.

100 Kč
včetně DPH

Následné vzdělávání

1 hodina 30 minut na pojištění

Hodnocení kurzu

4,4 (283)
Přečtěte si hodnocení

Hodnocení kurzu

„Obtížné“

„zde bylo několik chytáků obrácených odpovědí - to bylo podlé“

„Super“

„Velmi užitečné informace, zajímavě vysvětlené.“

„Pěkně podané. Uvítala bych, kdyby texty prezentace byly lépe viditelné co do velikosti jednotlivých karet.“

„ok“

„Velmi srozumitelné a podnětné.“

„Děkuji, bylo to přínosné:-)“

„Super. Dobře a odborně vysvětleno, délka kurzu je přiměřená. Děkuji“

„Děkuji, bylo to náročné poslouchat, ale za mě úžasná zkušenost nových informací, rozebrání úrazů, likvidace, majetek atd, moc hezky jste to měli přichystané.“

„srozumitelné ..děkuji .. jen občas se leskl monitor na kterém byla prezentace.“

„Výborné školení. Těším se na další. Hosté úžasní. Jen tak dál. Opravdu zajímavé. Děkuji !“

„otázky v testu se ptají na 4 roky staré údaje, bylo by dobré zajistit aktuálnější otázky.“

„DOBRÝ DEN, POSLEDNÍ ODPOVĚDI NĚCO CHYBÍ, JE NESROZUMITELNÁ, DĚKUJI 6) Jaká specifika má sjednání investičního životní pojištění (IŽP) proti rizikovému životnímu pojištění (RŽP)? Před sjednáním RŽP i IŽP poskytne pojišťovna nebo pojišťovací zprostředkovatel zákazníkovi radu týkající se vhodnosti sjednání pro zákazníka. Rada se poskytuje na základě analýzy a výběru z dostatečného počtu vhodných pojistných produktů, které může pojišťovna nebo pojišťovací zprostředkovatel distribuovat. Před sjednáním IŽP poskytne pojišťovna nebo pojišťovací zprostředkovatel zákazníkovi radu týkající se vhodnosti sjednání pojištění pro zákazníka. Rada se poskytuje na základě analýzy a výběru z dostatečného počtu vhodných pojistných produktů, které může pojišťovna nebo pojišťovací zprostředkovatel distribuovat. Před sjednáním RŽP poskytne pojišťovna nebo pojišťovací zprostředkovatel zákazníkovi radu týkající se vhodnosti sjednání pro zákazníka. Rada se poskytuje na základě analýzy a výběru z dostatečného počtu vhodných pojistných produktů, které může pojišťovna nebo pojišťovací zprostředkovatel distribuovat. Před sjednáním IŽP ani RŽP nemusí pojišťovna nebo pojišťovací zprostředkovatel zákazníkovi radu týkající se vhodnosti sjednání pojištění pro zákazníka.“

„Zajímavé postřehy z reálného prostředí. Témata se však hodně překrývala s předchozími tématy.“

„Téma kurzu pro mě není novým tématem. Závěrečná zkouška vyžaduje značné soutředění, otázky se zdají dosti obtížné. Přestože jsem se snažil dávat pozor, odpovědi jsem musel dodatečně dohledávat.“

„pokud nedokončím test úspěšně, nezobrazí se chybné odpovědi, abych věděla, kde jsem udělala chybu“

„Pěkné“

„Jako zkušenější poradce bych šel více do hloubky, případně rozdělil téma do více kurzů. Pro začínajícího poradce je kurz určitě prospěšný.“

„Upřednostnila bych promítané prezentace na celé obrazovce, nikoliv pouze jako pozadí za přednášejícími.“

„Ing. Seidl špatně artikuloval, což zvláště u čísel vadilo, dále se mi nelíbilo, že některé promítané obrázky byly rozmazané, na okrajích zcela nečitelné. Tyto chyby kazí dojem z věcně zajímavého a dobře pojatého tématu.“

„Moc nových informací kurz neobsahoval.“

„Obsahově v pořádku. Na obrazovku jde ale velice špatně vidět. Ocenil bych, kdyby se během vysvětlování názorných příkladů, popisování grafů, ale i při všech ostatních činnostech, více přenášel obraz z televize, než záběr na mluvící pány.“

„v kapitole majetková pojištění kolem třetí minuty je bílý flek v levé části monitoru blokující text, obraz na stejném videu problikává jasnost.“

„nečitelné papírové podklady“

„Panu Škvárovi je v každém kurzu špatně rozumět a zvuk je potichu ,v tomto kurzu je text zabírán krátkou dobu a je velmi špatně viditelný. Na 12 odpovědí byl krátký čas“

Co by vás ještě mohlo zajímat?

Pojištění vozidel a analýza potřeb

Pojištění vozidel a analýza potřeb

Kurz Následné vzdělávání Online Pojištění
Jak pojistit kyberútok a jeho dopady

Jak pojistit kyberútok a jeho dopady

Kurz Následné vzdělávání Online Pojištění
Nové
Vliv životního stylu na pojištění

Vliv životního stylu na pojištění

Kurz Následné vzdělávání Online Pojištění
Vliv inflace na investice a související rizika

Vliv inflace na investice a související rizika

Kurz Následné vzdělávání Online Pojištění