Úvod do velkých pojistných rizik

Kurz
Následné vzdělávání
Online
Pojištění

V programu se dozvíte hlavní rozdíly mezi podnikatelskými riziky a tzv. velkými pojistnými riziky. Na pojišťovací makléře, kteří sjednávají velká pojistná rizika se uplatní odlišné povinnosti podle zákona. I pojištění jednoho automobilu se totiž může stát velkým pojistným rizikem. K distribuci velkých pojistných rizik je pak nutné splnit zkoušku, která zahrnuje tuto skupinu odbornosti.

Dozvíte se také praktické zkušenosti s pojišťováním velkých rizik v ČR i v zahraničí. Projdeme společně jednotlivá rizika, konkrétně drážní vozidla, letecké dopravní prostředky, plavidla, přepravu zboží a odpovědnost dopravce. Budete znát pojmy jako INCOTERMS, CMR nebo DPU.

Lekce

 • Základní pojmy
 • Rozdíly a specifika VPR
 • Popis jednotlivých rizik
 • Závěr

Závěrečný test

 • Závěrečný test je elektronický a obsahuje 8 otázek s jednou správnou odpovědí.
 • Pro úspěšné složení kurzu je třeba správně zodpovědět alespoň 6 otázek (75 %).
 • Časový limit závěrečného testu je 10 minut.
 • Závěrečný test lze opakovat ihned a neomezeně.
 • Po úspěšném složení závěrečného testu je uchazeči vystaveno osvědčení o úspěšném absolvování programu následného vzdělávání.
 • Čas strávený závěrečným testem se započítává do celkové časové dotace programu.

Průběh

Tento program následného vzdělávání probíhá online v uživatelském účtu na webovém portálu společnosti VECTOR Certifikace. V uživatelském účtu se každému uchazeči počítá čas strávený studiem, který je nutný pro úspěšné dokončení tohoto programu následného vzdělávání.

Po absolvování minimálního času studia, který je stanoven, je uchazeči zpřístupněn závěrečný test. Tento závěrečný test je složený z otázek uvedených v kurzu. Po úspěšném absolvování závěrečného testu na konci kurzu je uchazeči vystaveno osvědčení o úspěšném absolvování programu následného vzdělávání dle článku XVI. zkouškového řádu.

Osoby způsobilé k vedení programu: Ing. Ivan Špirakus, Ing. Miroslav Škvára, MBA
Forma: distanční (elektronická)
Rozsah: 1 hodina
Publikováno: 7. 10. 2021
Tento kurz je součást následného vzdělávání podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, v platném znění.

Skupiny odbornosti

Označení skupiny odbornosti podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění:

 • distribuce pojištění velkých pojistných rizik.

Kurz je pro vás vhodný pokud máte absolvovanou jednu z těchto zkoušek:

 • IX. – POJ-ABC – Souhrnná zkouška na pojištění (180 min)
 • V. – POJ-VPR – Pojištění velkých pojistných rizik (150 min)

Lektoři

Ivan Špirakus se narodil 11. února 1966 a žije v Praze. Absolvoval strojní fakultu ČVUT a po studiu pracoval v oblasti cestovního ruchu. V roce 1992 spoluzaložil makléřskou pojišťovací společnost Portfolio Alfa, s.r.o., kde se zabýval především marketingem, obchodem a řízením podnikatelských rizik klientů.

V roce 2004 stál u vzniku mezinárodní sítě pojišťovacích makléřů INSIA. V současné době je místopředsedou představenstva. V roce 2011 se podílel na uzavření strategického partnerství INSIA a největšího světového makléře, americké společnosti MARSH.

Aktivně publikuje, přednáší a podílí se na propagaci pojišťovnictví a profese pojišťovacích makléřů. Od roku 1999 byl členem představenstva Komory pojišťovacích makléřů, kde založil tradici makléřské ankety Pojišťovna roku.

Od roku 2005 působil v představenstvu AČPM. V prosinci 2013 byl zvolen do funkce předsedy prezídia AČPM. Do konce roku 2019 vykonával funkci místopředsedy AČPM se zodpovědností za legislativu a jednání s Ministerstvem financí ČR a ČNB ohledně implementace směrnice IDD do české legislativy.

Ing. Miroslav Škvára, MBA se od roku 1993 do roku 2019 věnoval finančnímu poradenství. Pracoval ve stavební spořitelně, penzijním fondu, životní pojišťovně. V roce 1995 úspěšně vykonal makléřskou zkoušku na cenné papíry a kapitálové trhy pořádanou Ministerstvem financí. Přednášel externě na Czech Management Institute Praha a na MÚVS ČVUT. Od roku 2010 se specializuje na vzdělávání v oblasti financí. V letech 2014 a 2015 spolupracoval na projektu SEKO „Vzdělávání uchazečů o zaměstnání v oblasti socioekonomických kompetencí“ pořádaném Fondem dalšího vzdělávání.

Pravidelně publikuje a připravuje webináře na téma finanční gramotnosti. Od roku 2013 se věnuje lektorské činnosti v souvislosti s certifikacemi finančních poradců na penzijní produkty, spotřebitelské úvěry a investiční produkty. V roce 2016 byl Zlatou korunou jmenován Akademikem roku. Je autorem učebnice Finanční gramotnosti. Dlouhodobě vyučuje předmět Finanční gramotnost na Gymnáziu Voděradská v Praze 10. Je autorem kurzu Základní znalosti v oblasti drahých kovů. Působí jako vedoucí obchodního oddělení ve společnosti VECTOR Certifikace s.r.o.

50 Kč
včetně DPH

Následné vzdělávání

1 hodina na pojištění

Hodnocení kurzu

4,5 (159)
Přečtěte si hodnocení

Hodnocení kurzu

„Výborně vysvětleno“

„palec dolu, trochu loterie. Dobré video s prezentací.“

„SUPER“

„velice zajímavý kurz“

„Příště prosím lepší artikulaci, zvláště při vyslovování cizích a nových pojmů. Jinak věcně výborné.“

„Velmi zajímavý kurz s výbornými lektory a se zkušenostmi z praxe.“

„Velice zajímavé“

„Velice zajímavé. Hodně věcí z praxe. Možnost se zamyslet, aby se zprostředkovatel více zaměřil na pojištění těchto rizik.“

„Velmi pěkné a zajímavé. Jako vždy s Ivanem Špirakusem :-)“

„Zajímavé a konkrétní informace.“

„Praktický kurz následného vzdělávání. Takto by to mělo vypadat.“

„Jasné a srozumitelné.“

„mnoho pro mě nového velká rizika nepojištuji“

„Velmi zajímavé téma, přednášející top, ale opět značně náročný závěrečný test.“

„hnus“

Co by vás ještě mohlo zajímat?

Videokurz na pojištění – teoretická část

Videokurz na pojištění – teoretická část

Kurz Online Certifikace Pojištění
Pojištění vozidel a analýza potřeb

Pojištění vozidel a analýza potřeb

Kurz Následné vzdělávání Online Pojištění
Úvod do kryptoaktiv - pokračování
Nové
Úvod do pojištění podnikatelů

Úvod do pojištění podnikatelů

Kurz Následné vzdělávání Online Pojištění