Michal Král
Michal Král

Michal ve společnosti Conseq Investment Management pracuje v oddělení externí distribuce. Původně – před deseti lety – začal pracovat na oddělení klientského a poradenského servisu, odkud po přibližně dvou letech přešel k Tomášovi, kde se stará především o externí poradenské sítě. V rámci tohoto oddělení se věnuje svými kolegy především školením a veškeré obchodní činnosti ve vztahu ke smluvním partnerům společnosti. Volný čas mu zabírá především rodina. Zbytek času pak trochu sportu – dřív hlavně kolektivní; aktuálně nejvíce golf


Kurzy lektora